Sterowanie jakością

Kolejnym pojęciem, które wymaga wyjaśnienia w związki z działaniem metody Six Sigma jest

sterowanie jakością.

Termin ten określa system, dzięki któremu możliwe jest takie prowadzenie działań, aby eliminować wady i braki w procesie produkcji. Dzięki nim możliwe jest odpowiednie zapobieganie wszelkiego rodzaju mechanizmom, które mogą doprowadzić do obniżenie jakości wykonania jakiegokolwiek produktu.

Szereg terminów odnosi się do osób, które zajmują poszczególne miejsca w hierarchii przedsiębiorstwa produkcyjnego. I tak stworzone zostały cztery grupy pracowników, które posiadają swoje specyficzne nazwy. Na samej górze organizacji zasiada tzw naczelne kierownictwo. Określa się tym mianem osoby, które podejmują najważniejsze decyzje dotyczące strategii działania mającej rozwiązać problem, Dodatkowo ich zadaniem jest mianowanie niższych rangą pracowników. Pojęciem champion, określa się z kolei osobę, która zajmuje stanowisko wyższego menedżera. Jego zadaniem jest przygotowywanie wstępnych założeń projektów a także ich nadzorowanie i usuwanie problemów, które staja na drodze ro realizacji projektu.

Zobacz także: Black belt szkolenie, Praktyki Black Belt